/ nosnja-03

nosnja-03

Girl in formal dress with a parta on her head and young man in traditional embroidered garments. Kupinec"ki Kraljevec, Jaskansko Polje, p 49. [Kupinecki]